VPS – Loại Hosting trung cấp

VPS – viết tắt của Virtual Private Server, nghĩ là Máy chủ riêng ảo – là một loại hosting kết hợp và cân bằng nhiều đặc tính của các loại hosting khác. Một máy chủ VPS là một máy ảo cũng nằm chung trong một máy chủ vật lý với các VPS khác, tuy nhiên chúng yêu cầu quá trình thiết lập khác với shared hosting.

Ưu điểm

VPS mang lại tính tin cậy và ổn định cao hơn nhiều so với shared hosting. Số lượng VPS trên một máy chủ vật lý thường hạn chế với số lượng 10-20, giảm yêu cầu về tài nguyên cho máy chủ.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của VPS là tài nguyên được chia sẻ một cách công bằng giữa các máy ảo, khi một máy ảo nào đó dùng đến hạn mức, chúng không thể chiếm tài nguyên và làm máy ảo của bạn ngưng hoạt động giống như shared hosting.

VPS cũng mang lại độ linh hoạt để bạn thay đổi các thiết lập của máy ảo của bạn.

Nhược điểm

VPS đắt hơn shared hosting thông thường, nhưng các nhà cung cấp thường đem lại nhiều lựa chọn cho bạn ở nhiều tầm giá khác nhau tùy vào cấu hình của máy ảo.

Một điểm cần lưu ý là bạn có trách nhiện và cần đầu tư nhiều công sức hơn để bảo trì máy ảo VPS. Điều này cần một lượng kiến thức và thực hành nhất định.

Ai nên chọn VPS?

Nếu quỹ tiền của bạn cho phép, chúng tôi bạn nên nâng cấp từ shared hosting lên VPS sớm nhất có thể. Nên kiểm tra cấu hình và điều kiện hoạt động của gói VPS mà bạn chuẩn bị mua và so sánh với nhu cầu của mình.

Kết luận

VPS là một loại hosting cho bạn độ linh hoạt và hiệu suất hoạt động cao với giá tiền trung bình.