Các loại hosting

Mục này bao gồm các bài viết giúp bạn phân biệt được các loại hosting cũng như ưu, nhược điểm của các phương pháp hosting đó.